L’atles il·luminat. Manual de poemonàutica, de Carlos Loures en traducció de Josep A. Vidal – II

I

 Introducão à poemonáutica

 

1

O poema é uma barca de palavras feita
o navio um poema de madeira e pano:
o poema sulca um mar de papel e tinta,
a nave escreve sonhos sobre o oceano.
Ambos pedem construção escorreita,
a que o poeta defina e o marinheiro sinta:
estrutura sólida, cuidadosa escolha
de vocábulos, tábuas, fonemas e cordame,
a textura da árvore, a brancura da folha,
aberta ao verso e à alvura do velame
– da gata, da bujarrona, da quadrada ou da latina –
consoante o barco e o vento a que a vela se destina.

Carlos LOURES: O atlas iluminado. Manual de poemonáutica. “Introdução à poemonáutica. 1”

 

 

I

 Introducció a la poemonàutica

1

És el poema barca construïda amb paraules,
és la nau un poema bastit amb fusta i drap:
solca el poema un mar de paper i tinta
i la nau escriu somnis damunt de l’oceà.
Tots dos demanen factura sense falla
la que triï el poeta i senti el mariner:
estructura ben ferma, una tria exquisida
de paraules, quadernes, fonemes i cordam,
la textura de l’arbre, la blancúria del full
obert al vers i obert a l’albor del velam
–de la cangrea, del floc, de la quadra o la llatina–
acoblats la nau i el vent a què la vela es destina.

Carlos LOURES: L’atles il·luminat. Manual de poemonàutica. “Introducció a la poemonàutica. 1”
Traducció: Josep A. Vidal

Leave a Reply