L’atles il·luminat. Manual de poemonàutica, de Carlos Loures en traducció de Josep A. Vidal – V

I

Introducão à poemonáutica

 

4

Na tercena em que a nave é construída
e na página onde o poema é concebido,
são semelhantes as magias praticadas:
o corpo de osíris, em pedaços dividido,
é, pelo amor de ísis, devolvido à vida.
Barco e poema viviam antes de nascer.
A grande poesia e os barcos belos estão
nas árvores da floresta encarcerados.
Madeira e papel, libertos da prisão,
são poema ou nau que eram sonhados
por quem os concebeu e, solto, o poema, voa alteroso;
resgatado, o barco, desliza como um delfim majestoso.

Carlos LOURES: O atlas iluminado. Manual de poemonáutica. “Introdução à poemonáutica. 4”

 

 

I

Introducció a la poemonàutica

4

A la grada on la nau es construeix
i a la plana en la qual neix el poema,
són semblants els prodigis que s’hi fan:
el cadàver d’osiris, vilment esquarterat,
és, per l’amor d’isis, tornat a la vida.
El vaixell i el poema eren vius abans de néixer.
La magna poesia i els bells vaixells estan
en els arbres del bosc empresonats.
La fusta i el paper, lliures de la presó,
son poema o vaixell com els somià
qui els concebé i, deslliurat, el vers vola alterós;
rescatat, el vaixell llisca com un dofí majestuós.

Carlos LOURES: L’atles il·luminat. Manual de poemonàutica. “Introducció a la poemonàutica. 4”
Traducció: Josep A. Vidal

Leave a Reply