Abe Rábade homenageia Maria Casares

O piano de Abe Rábade, dedicado a Maria Casares.

Para desfrutar, com deleite.

[María Casares (Corunha, 21 de novembro de 1922 – La Vergne, 22 de novembro de 1996) foi uma atriz nascida na Galiza que fez sucesso no cinema francês. Veio a adoptar a nacionalidade francesa.]

1 Comment

  1. Es va exiliar a França amb el seu pare, el polític galleguista i republicà Santiago Casares Quiroga, que exercí, durant el període republicà, els càrrecs de ministre de marina (1931), ministre de governació (1931-33) i ministre d’obres públiques (1936), i que en el moment en què es produí el cop militar del 18 de juliol era president del govern; dimití el mateix 18 de juliol.

Leave a Reply