Joan Maragall e o projeto iberista

Quatre Barres

Joan Maragall, 1860-1911, i el projecte iberista

por Josep A. Vidal

(anteriormente publicado no Estrolabio)

 

 

El 20 de desembre de 1911 va morir Joan Maragall, poeta, periodista, traductor, home d’idees i idealista, militant de les seves idees, defensor i profeta de camins cap a una nova humanitat i un nou humanisme. Les circumstàncias històriques i els fets traumàtics del traspàs del XIX al XX, especialment arran dels esdeveniments de la Setmana Tràgica, l’any 1909, van fer de la seva veu la consciència crítica de Catalunya, amb una transcendent dimensió ètica. La seva mort prematura, als 51 anys, va frustrar el moment de maduresa del poeta, de l’intel•lectual i d’aquest home apassionat, somiador de nous mons, d’una nova Europa –i una nova Hispània– on les “fronteres” –les diferències– no serien motiu de desunió, sinó al contrari, raó d’unió i garantía de cohesió.

El centenari de la seva mort coincideix, amb un any de diferència, amb el 150 aniversari del seu naixement, l’any 1860. Per això, al llarg de l’any que ara acaba i de l’any que comença, Catalunya li ret homenatge.

Defensor apassionat de l’iberisme, va cercar complicitats amb intel•lectuals dels altres pobles peninsulars amb la voluntat de fer néixer un projecte comú basat en el respecte de les diferents identitats dels pobles ibèrics. Una de les veus amb qui va intentar de compartir el seu entusiasme fou la de l’escriptor i filòsof basc Miguel de Unamuno. En la correspondència entre els dos escriptors queda reflectida l’entusiasme perseverant i idealista de Maragall i l’entusiasme fluctuant entre l’idealisme i el fatalisme d’Unamuno.

Ens proposem portar Joan Maragall a aquesta tribuna d’Estrolabio alguna vegada al llarg d’aquest any amb la voluntat de contribuir al seu homenatge. Tant de bo, però, que, a desgrat del pas dels anys i de l’acció de la història –que ha destruït tants ponts i ha enfortit tantes muralles– trobéssim en la veu del poeta un estímul a compartir la reflexió sobre allò que ens uneix i sobre la construcció d’un projecte comú. I m’apresso a fer constar que no em refereixo pas a un projecte d’Estat.

Els lectors trobaran a continuació una de les últimes cartes de Joan Maragall a Miguel de Unamuno, escrita en castellà, malgrat que Maragall emprava també el català en la seva correspondència amb el qui fou rector de la universitat de Salamanca.

 

Joan Maragall, 1860-1911, e o projecto iberista

 Em 20 de Dezembro de 1911 morreu Maragall, poeta, jornalista, tradutor, um homem de ideias e um idealista, militante das suas ideias, defensor e profeta de caminhos rumo a uma humanidade nova e a um novo humanismo. As circunstâncias históricas, circunstâncias e eventos traumáticos na passagem do século XIX para o XX, especialmente após os eventos da Setmana Tràgica, em 1909, transformaram a voz de Maragall numa consciência crítica da Catalunha, com uma transcendente dimensão ética. A sua morte prematura, aos 51 anos, frustrou a maturidade do poeta, do intelectual e do homem apaixonado, sonhador de novos mundos – de uma nova Europa e de uma nova Hispânia – onde as ” fronteiras ” – as diferenças – não seriam causas de desunião, mas, pelo contrário, factor de união e garantia de coesão.

O centenário da sua morte coincidiu, com um ano de intervalo, com o 150º aniversário do seu nascimento, em 1860. Por isso, durante o ano que agora termina e o ano que começa, a Catalunha lhe presta homenagem.

Apaixonado defensor do iberismo, procurou o envolvimento com intelectuais de outros povos peninsulares com a vontade de dar à luz um projecto comum baseado no respeito pelas identidades dos povos ibéricos. Uma das vozes com que tentou partilhar o seu entusiasmo foi a do escritor e filósofo basco Miguel de Unamuno. Na troca de correspondência entre os dois escritores reflecte-se o entusiasmo pertinaz e idealista de Maragall e o entusiasmo, oscilante entre o idealismo e o fatalismo, de Unamuno.

Pretendemos trazer Joan Maragall a esta galeria de Estrolabio algumas vezes durante este ano com a intenção de lhe render homenagem. Esperamos, no entanto, que apesar da passagem do tempo e a acção da história – que destruiu pontes e reforçou muros – encontremos na voz do poeta um incentivo para à reflexão sobre tudo quanto nos une e sobre a possibilidade de construção de um projecto comum. Apresso-me a dizer que não me estou referindo a um projecto de Estado.

Os leitores vão poder ler em seguida uma das últimas cartas de Maragall para Miguel de Unamuno, escrita em espanhol, embora Maragall também tenha utilizado o catalão na sua correspondência com aquele que foi reitor da Universidade de Salamanca.

 

 

Barcelona, 5 de marzo de 1911.

 Sr. D. Miguel de Unamuno

 Muy querido amigo, Hoy he leído su carta a Román Jori publicada en “La Publicidad” del 26 último. Su impresión de mi “Cant espiritual” al lado de su propia obra poética me ha dado una gran sensación de esta alma ibérica en la que yo creo como Vd y… ¿por qué tampoco más? (1) Y, sin embargo, este es el camino de todo lo nuestro, y no hay otro que este para ir ¿a dónde?, no lo sé, ¿a Europa? ¿al África? ¿a una nueva Europa que hagamos nuestra? ¿a un porvenir americano? ¿a un sumirse, como pueblo, como Estado, en lo pasado de la historia, dejando, empero, triunfante encima del presente y del porvenir la mayor gloria de un pueblo, el fin para que se formó, esto es, su espíritu? No lo sé: pero es el único camino para ir con gloria a donde debamos ir, así fuera a la muerte.

Y esta alma ibérica que todavía somos tan pocos en sentir, hay que buscarla hacia adentro: hacia adentro de su Castilla los castellanos, hacia adentro de su Portugal los portugueses, hacia adentro de nuestra Cataluña los catalanes, hasta llegar a la raíz común: y de allí arrancará la España (2) grande, la europea por invasión espiritual; y yo no entiendo otro europeísmo que este que Vd ha predicado ya como un profeta, ni veo otro camino que este. Hacia adentro de cada modalidad hasta encontrar la causa única de las modalidades, su substancia única, y sólo por aquí se va también al humanitarismo, a encontrarse todos los hombres hermanos: ahondando en las diferenciaciones. Cuanto más castizos, más humanos. ¿Por qué no empezar ya con algo concreto, aunque pareciera pequeño?

Una Revista Ibérica, o Celtibérica, escrita indistintamente en nuestras lenguas, de modo que se acabase por leerlas y entenderlas ya indistintamente. Nadie como Vd. podría emprender esto: Vd. tan cercano materialmente y espiritualmente a Portugal; Vd. tan vasco-castellano; Vd. tan discutido, porque en el fondo tan interesante, tan querido aquí. ¿Por qué no, gran amigo? Empecemos.

En esto, como en todo, estoy siempre atento a su palabra y pronto a seguirla. Adiós, buen amigo, y gracias por el estímulo que me ha dado.

Suyo siempre

J. Maragall

(1) A la primera edició de l’epistolari Unamuno-Maragall (Barcelona, Edimar, 1951) s’hi llegeix: “¿por qué tampoco más?”. M’aventuro a plantejar la possibilitat, sense mitjans per comprovar-ho en aquest moment, que l’original digui o vulgui dir “¿por qué tan pocos más?”. Si fos així, aquesta pregunta retòrica enllaçaria coherentment, amb la frase inicial del paràgraf següent: “Y esta alma ibérica que todavía somos tan pocos en sentir…” (J.A.V.)

 (2) Demano disculpes als lectors per fer aquí un aclariment que potser és, per a molts, una obvietat o un error, però vull dir que amb la paraula España Maragall al•ludeix a un ens encara inexistent, atès que considera fracassada l’Espanya contemporània –i amb això es vincula a l’anomenada “generació del 98”. Maragall fa referència a una “Espanya” com a idea abstracta, com a referent simbòlic i expressió profètica d’un iberisme o un europeisme sense precisions. (J.A.V.)

 

Leave a Reply